Samenwerken

Het Paradijsje staat open voor samenwerkingen.

Het-Paradijsje-Kinderopvang-Gastouder-Apeldoorn-Sfeerimage

Het gastouderbureau

De overheid heeft strenge regels opgesteld voor gastouderopvang. Daarom moet iedere gastouder geregistreerd staan bij een erkend gastouderbureau. De taak van het gastouderbureau is het begeleiden van de gastouder en de ouder tijdens de gastouderopvang en er op toezien dat de opvang veilig en verantwoord gebeurd.

Het Paradijsje staat voor deze kernwaarden

Jezelf kunnen zijn

Gezelligheid

Persoonlijke aandacht

Respect

(Emotionele) veiligheid

Leren door te spelen!

Flexibel en betrouwbaar

Kleinschalig, huiselijke sfeer

Structuur en regelmaat

Persoonlijke en sociale ontwikkeling

Normen en waarden overdragen

Samenwerken, elkaar helpen

Het begeleiden van de gastouder

Het gastouderbureau helpt de gastouder te voldoen aan de voorwaarden van de overheid. Het gastouderbureau controleert of de gastouder in het bezit is van de juiste documenten (diploma, EHBO - kinderen, VOG). Na controle van de opvanglocatie op veiligheid en hygiëne, wordt de registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LKRP) verzorgd.

Het gastouderbureau biedt diverse vormen van bij- en nascholing voor de gastouder, zodat de gastouder zich kan blijven ontwikkelen in het vakgebied. De gastouder kan tevens terecht voor pedagogische vraagstukken bij het gastouderbureau.

Tijdens de gastouderopvang

Het gastouderbureau zorgt ervoor dat de gastouderopvang goed kan verlopen. Een bemiddelaar van het gastouderbureau bezoekt regelmatig de opvanglocatie om opnieuw te controleren op veiligheid en gezondheid. Samen met de ouder en de gastouder wordt de opvang en het welbevinden van het kind geëvalueerd. Gedurende het jaar heeft de bemiddelaar regelmatig telefonisch contact met zowel ouder als gastouder.

De kassiersfunctie

De overheid heeft wettelijk verplicht dat alle betalingen van de ouder naar de gastouder via het gastouderbureau lopen. Het gastouderbureau heeft dus een kassierfunctie. Het bureau moet er voor zorgen dat de ouder op tijd betaalt en dat gastouder snel wordt uitbetaald.

Belangrijk!

Ouders komen alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als de gastouder geregistreerd staat bij een erkend gastouderbureau.

Gastouderopvang via Bijdehand

‘Het Paradijsje’ werkt samen met gastouderbureau Bijdehand:
Voor flexibele kinderopvang op maat in een kleinschalige, huiselijke omgeving voor alle kinderen.

Bij de hand is een geregistreerd gastouderbureau, dat bemiddeling en begeleiding biedt bij kinderopvang aan huis. Het kan gaan om opvang in de woning van de gastouder (met een maximum van 6 kinderen) of opvang in de woning van de ouder (met een maximum van 3 dagen per week per gastouder).

De doelstellingen van Bij de hand zijn:

  • het bemiddelen bij kleinschalige kinderopvang voor alle kinderen,

  • het bewaken van de kwaliteit van de kinderopvang en het stimuleren van kennisontwikkeling c.q. training van de gastouder,

  • het stimuleren van de communicatie tussen ouderen gastouder(s),

  • het onderhouden van de contacten met ouders en gastouders door middel van (nieuws)brieven, bijeenkomsten en persoonlijke gesprekken,

  • het fungeren als vraagbaak en informatiepunt voor ouder en gastouder.

Bij al deze doelstellingen staat het belang van het kind voorop!
Open, eerlijk en duidelijk communiceren zijn de waarden van Bij de hand.

Voor meer informatie en de tarieven, klik op de link: website Bijdehand

Het-Paradijsje-en-Gastouderbureau-Bijdehand

Gastouderopvang via Fijn

‘Het Paradijsje’ werkt samen met gastouderbureau Fijn:

Een kleinschalig gastouderbureau dat gastouderopvang tot stand brengt , bemiddelt en begeleid in de regio Apeldoorn / Vaassen / Epe / Twello / Klarenbeek.

Gastouderopvang, wat is dat nu eigenlijk?

Gastouderopvang is kinderopvang bij een (erkende en geregistreerde) gastouder thuis. Het is huiselijk, kleinschalig en veelal voordeliger dan de reguliere kinderopvang.

De opvang wordt afgesteld op de wens en behoefte van de vraagouder en de visie op opvoeden is een continu communicatieproces tussen vraagouders en gastouders.

Gastouderbureau FIJN heeft als doel een passende match te maken tussen deze partijen en heeft tevens de functie dit proces te begeleiden. Minimaal twee keer per jaar zal het gastouderbureau (al dan niet op afspraak) een bezoek brengen aan de gastouder om de opvang te bespreken. Deze bezoeken worden schriftelijk vastgelegd. 

Gastouderbureau FIJN draagt door haar persoonlijke begeleiding, betrokkenheid en dienstverlening een steentje hierin bij.

Voor meer informatie en de tarieven, klik op de link: website Gob Fijn

Het-Paradijsje-en-Gastouderbureau-FIJN

Samenwerken?

Wilt u als gastouderbureau of andere kinderopvangorganisatie ook samenwerken met gastouderopvang ‘Het Paradijsje’? Neem snel contact op om kennis te maken.

Lid van Kennisnetwerk Gastouderopvang (KNGO)

De grootste community in de gastouderopvang en helpt op meerdere vlakken. Het is er voor iedereen die betrouwbare informatie zoekt of wil delen over gastouderopvang. Maar ook wanneer je als professional niets wilt missen. En om alles te weten te komen over belangrijke ontwikkelingen en wet- en regelgeving.

Het-Paradijsje-en-KennisNetwerk-gastouderopvang

Recensies over Inez Floor en Het Paradijsje

Arnd-Jan
Arnd-Jan vader Romee

"Wat ik zo fijn ervaar bij Inez en Het Paradijsje is hoe betrokken ze bij kind én ouder is. Ze biedt echt een soort extra thuis voor ons kind. Je merkt de liefde die ze heeft voor je kind, daardoor kan ik mijn dochter met een gerust hart bij haar brengen. Ze is in goede handen."

Vera
Vera moeder Lisa

"Wat wij erg fijn vinden bij Inez, is dat ze structuur en regelmaat biedt aan de kindjes. Ze onderneemt daarnaast leuke en leerzame dingen.

Inez staat er voor open om mee te denken in oplossingen wanneer er bijvoorbeeld extra opvang nodig is.

Onze dochter gaat met plezier naar Inez toe!"

Hannelies
Hannelies moeder Romee

"Romee was bijna het eerst kindje bij Inez en wat was het fijn om haar vanaf 10 weken te brengen. Het was direct  vertrouwd, Inez is professioneel, neemt ouders serieus en kijkt echt naar wat een kindje nodig heeft. Inez overlegd met de ouders als er dingen voorkomen die lastig zijn voor de kindjes.

Inez doet veel leuke dingen met de kindjes, is actief, is veel bezig met de ontwikkeling en motoriek.
Romee gaat er altijd met plezier naar toe en wat is het fijn dat Romee daar van 0-4 jaar mag verblijven."
Marieke
Marieke moeder Florine

"Inez is een hele lieve, enthousiaste en actieve gastouder. Je hoeft niet bang te zijn dat de kinderen alleen maar tv kijken. Elke dag maakt ze weer leuke plannen. Is het geen weer voor de speeltuin dan wordt het de bieb. Lekker thuis knutselen of bakken doet ze ook vaak. 

De kinderen staan bij haar op nummer 1. Zij mogen zijn, wie ze willen zijn. Inez leert de kinderen ook veel, bijvoorbeeld samen spelen, ruzietjes samen oplossen en geeft ze waarde en normen mee. Wij willen niemand anders meer!"
Petra
Petra Gastouderbureau Fijn

"Inez is één van onze FIJNe toppers!

Ze is niet alleen lief en zorgzaam, maar ook ondernemend en actief met de kinderen, zowel binnen als buiten.

Inez is het voorbeeld dat gastouderopvang op professionele wijze uitgevoerd kan worden en kinderen optimaal begeleid en gestimuleerd worden in hun ontwikkeling.

En dat allemaal in een liefdevolle, rustige huiselijke setting.

Gastouderbureau FIJN is er dan ook trots op om met Inez te mogen en kunnen samenwerken!"

Roelie
Roelie Gastouderbureau Bijdehand

"Wat zijn we blij met Inez!
Een lieve, vrolijke gastouder met een heldere visie op de ontwikkeling van de kinderen en een professionele aanpak. De kinderen krijgen alle aandacht en begeleiding die ze nodig hebben in een schone en veilige omgeving. Speelgoed en activiteiten stemt ze af op de behoefte en het niveau van de kinderen. Echt een topgastouder waarmee Gastouderbureau Bij de hand graag samenwerkt."